(ook bij volwassenen)

Is er iets te doen voor kinderen met een gedragsstoornis?
Kinderen met PDD-NOS, autisme, downsyndroom, ADHD, ADD, of wat voor naam het ook heeft kunnen wel degelijk geholpen worden.

Eerst is een begrip nodig wat de oorzaak is waarom het gedrag gestoord is.

Binnen de Chinese Geneeskunde  (C.G.) observeert men eerst de symptomen van een stoornis en weet dan heel beeldend uit te leggen wat er gebeurt. Met deze kennis kan men beter de stoornis begrijpen en weten hoe te handelen.

Om deze beeldende taal van de C.G. te begrijpen moet ik u eerst wat uitleggen over de visie van deze oude en alomvattende geneeskunde.

Shen en bewustzijn
In de Chinese Geneeskunde  (C.G.) staat de Shen voor ons bewustzijn, voor onze kijk op het leven. Een helder bewustzijn kan alleen als de Shen helder is.

Hoe kunnen we de ‘Chinese’ Shen vertalen?
In de Chinese Geneeskunde is De Shen als een Keizer die over zijn rijk uitkijkt vanuit zijn paleis en ziet of er rust of onrust heerst. Als er onrust is stuurt hij zijn Generaal of andere dienaren aan om de rust te herstellen. Zelf blijft hij in zijn paleis. De Shen wordt gehuisvest in het Hart. Het hier bedoelde Hart is niet de fysieke pomp die wij het hart noemen, maar meer het neurofysiologisch bewustzijn. Hieronder vallen o.a. onze organen die de hormoonhuishouding regelen zoals de hypofyse, hypothalamus, schildklier, bijnieren, maar ook het zenuwstelsel.

Volgens de An Shen school van de Chinese Geneeskunde zijn er 3 pijlers die belangrijk zijn bij Shen verstoringen:
Mooi is het om de gelijkenis te zien van de Keizer De Shen die zich huisvest in zijn paleis Het Hart en  door de openingen kijkt en reageert op prikkels in en om zijn rijk met ons bewustzijn en ons neurofysiologisch stelsel van ons lichaam dat reageert op prikkels in ons lichaam en op prikkels van buitenaf!

Hoe verklaart de Chinese Geneeskunde ‘stoornissen’?

  1. De openingen van het Hart zijn geblokkeerd
  2. Lever Yang stijging en Interne Wind
  3. Leegte van het Hart en de Nier

Bij kinderen is vooral punt 1 “De openingen van het Hart zijn geblokkeerd” het belangrijkst en dat wordt in deze blog verder verklaart.

De openingen van het Hart
U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat wanneer de openingen van het Hart dicht raken, doordat er bijvoorbeeld dikke mist buiten hangt de Keizer zijn zicht kwijt. Hij ziet dan niet meer wat er buiten gebeurt. Hij ziet misschien nog wat schimmen in de mist die voor de openingen bewegen, maar meer niet.

Dit is beangstigend. Iemand waarvan de openingen van het Hart verstoord zijn blijft liever in bed, daar is het het veiligst, kan er niets gebeuren en wordt er ook niets van hem/haar verlangd.

Deze dikke mist noemt de C.G. Damp of Slijm. Het is moeilijk om dit te vertalen naar westerse begrippen. Dan komen we al snel uit op ingedikte vloeistoffen, op overvloedig speekstel, op snot, op vocht in blaren, enz. Echter niets dekt de lading. Het beste is om in uw beeldvorming de dikke mist in gedachte te hebben, waardoor het zicht echt letterlijk ontnomen is.

Kinderen zijn van nature Yang. Yang meer vurig is ten opzicht van Yin dat koeler is. Yang is of meer immaterieel, meer de geest ten opzichte van Yin wat materiëler is, meer lichaam. Kinderen worden door hun Yange natuur eerder drukker dan rustiger.

Omdat kinderen Yange-wezen zijn wordt alles wat een kind binnen krijgt gelijk ingedikt (Yang = warmte en warmte dikt in) en levert slijm op in het KNO gebied en rond het Hart. Suiker en koemelk zijn ‘t ergst. Deze worden gelijk omgezet in Hitte-Slijm.(verder op kom ik terug op het verschil tussen Hitte-Slijm en Koud-Slijm).

De functie van de Galblaas
Binnen de Chinese Geneeskunde is de Galblaas erg belangrijk in het voorkomen, of verwijderen van Slijm. Naar boven toe om Slijm rond het Hart weg te halen en naar beneden toe om de Darmen te ontdoen van Slijm.  Zoals al in het blog over de pijnlijke schouders vermeld werd,  heeft de Galblaas in de C.G. te maken met moed en grenzen stellen.

Als de ‘chinese’ Galblaas zwak is, ontbreekt de moed om ideeën verder te verwerkelijken, kan men geen grenzen stellen en heeft men vaak een negatief zelfbeeld. Dit kan ontstaan doordat:

-de omgeving altijd zegt dat men iets niet kan;
-er teveel vet of andere slijmvormend voedsel (zoals zuivel) gegeten is;
-men overvraagt wordt of werd.

Belangrijk voor u als ouder is om uw kind zelfvertrouwen te geven, niet teveel vet, zuivel of suiker te geven, niet te overvragen en natuurlijk een veilig basis geven. Een kind heeft begrenzing nodig. Duidelijke grenzen is geen inperking, maar een veilig vangnet voor een kind.

Als ouders het kind geen veilige begrenzing aangeven kan er ook Slijm om het Hart ontstaan.

2 subtypes van Slijm om het Hart
Er is:      Koud-Slijm om het Hart,
en          Heet-Slijm om het Hart.

Koud-Slijm om het Hart is:    in het paleis zitten met dichte mist voor de openingen die het zicht op de buiten wereld belemmerd en men alleen maar enge schimmen door  de mist ziet. Het kind keert zich naar binnen.

Heet-Slijm wil zeggen:        dat de openingen niet alleen verstopt zijn door de mist, maar dat je voelt dat er ook nog ergens Vuur brandt. De Hitte wordt gevoeld, maar het is niet duidelijk waar het brand. Hierdoor kun je niet rustig blijven, maar uit een paniekerig gevoel ga je in de aanval over. Blijven waar je bent is geen optie. Het kind keert zich naar buiten.

PDD-NOS kinderen hebben vaak Heet-Slijm rond ‘t Hart
Kinderen met asperger hebben vaak Koud-Slijm rond ‘t Hart.

Slijm rond het Hart kan ontstaan door Leegte in de Galblaas, maar kan ook een aangeboren verstoring zijn.

Aangeboren Shen verstoringen bij kinderen
Heel kort wil ik nog ingaan op Jing verstoringen bij kinderen. Het Jing is volgens de C.G. de voorhemelse energie. Eigenlijk kunnen we zeggen dat het kind bij de geboorte een pakje voorhemelse energie, Jing, meekrijgt van zijn ouders. Deze Jing moet voldoende zijn om voldoende Qi te maken. Er is voldoende Qi nodig om een goede Shen  te maken. Ook is er voldoende Qi nodig om voedsel (dat is alles wat we binnenkrijgen, dus tastbaar voedsel en ook indrukken e.d.) om te zetten in goede bouwstenen. Als dat niet gebeurt kan het zijn dat het omgezet wordt in Slijm.

Kinderen met bijvoorbeeld het downsyndroom hebben bij de geboorte een tekort van dit Jing. Het kwijlen wat downkinderen of autistische kinderen kunnen doen is eigenlijk ‘slijm rond ‘t Hart’ wat zichtbaar is.

Omarming is fijn
Als het beeld van Slijm om ‘t Hart wat duidelijk is geworden, kunt u zich wellicht voorstellen wat een veilig gevoel omarming kan geven. Ik heb gehoord van een situatie waarin een moeder haar autistische kind in een supermarkt op deze manier heel mooi rustig kreeg. Zij trok zich er niets van aan dat ze in de supermarkt was. Ze pakte haar geheel overstuur zijnde kindje in haar armen, ging op de grond tegen een schap zitten en omklemde het kind stevig. Toen haar kind zich wat ontspande, ontspande ze ook haar omklemming, net zo lang tot haar kind zich weer geheel veilig voelde en rustig was.

Dit is letterlijk GRENZEN geven en een mooi voorbeeld van hoe grenzen veiligheid bieden. Stelt u zich eens voor dat u werkelijk niets, maar dan ook niets kunt zien door de mist. Dan kunt u zich een beetje voorstellen hoe beangstigend dat moet zijn voor een kind. Zeker in een wat drukke situatie. Hoe fijn is het dan om te voelen dat je moeder er is en duidelijk grenzen geeft. Niet zozeer om jou in te perken, maar om te zorgen dat de angstige buitenwereld niet bij jou kan komen.

Dat is wat grenzen stellen doet. Het geeft veiligheid.

Is er wat aan te doen?
Door de kennis die u nu heeft kunt u veel doen om de Galblaas niet extra te belasten,.

Als er door een verzwakte Galblaas al Slijm om het Hart is gevormd, kan het lichaam aangezet worden om deze op te lossen. Dit kan o.a. door een T.C.M. behandeling (acupunctuur, tuina massage of Chinese Kruiden) of door een NAET-behandeling.

Ook als een kind een aangeboren Shen verstoring heeft kan er door bijvoorbeeld het inzetten van Chinese Kruiden veel gedaan worden.

We kunnen geen Down of Autisme weghalen. We kunnen wel iemand op zijn/haar best laten functioneren. En dat is heel mooi.

 

 

Geschreven door: Joke Nijenhuis

N.B. met de woorden geschreven met een hoofdletter, wordt het chinese concept bedoelt. Dus met Galblaas wordt niet ons orgaan de galblaas bedoelt, of met Hart, niet ons orgaan het hart, maar de energie die de Chinese Geneeskunde eraan geeft.