In de Chinese Geneeskunde draait alles om Qi. Qi is een chinees begrip dat meestal vertaald wordt als ‘energie’ of ‘levensenergie’. Echter met energie denken wij aan gas, windmolens, elektriciteit, of een verbranding die energie oplevert. In ieder geval aan iets wat meetbaar is. De Chinese term Qi is meer dan dat. Deze Qi is overal en het omvat alles wat er in het universum is. Daarom komt de term ‘levensenergie’ dichter bij het begrip Qi. Echter…, ‘levensenergie’ zegt ons eigenlijk niet zoveel. We kunnen het begrip ‘Qi’ maar beter onvertaald laten en proberen te begrijpen wat er mee bedoeld wordt.

In het Westen weten we inmiddels dat alles is opgebouwd uit moleculen, atomen en nog kleinere deeltjes. Doordat ze geladen zijn, trekken ze elkaar aan of stoten ze elkaar af en blijven daardoor voordurend in beweging. De kracht tussen deze deeltjes is Qi. Het is dat, waar de rest omheen draait. Het is ‘dat’ wat er dus eigenlijk niet is.

Neem bijvoorbeeld deze blauwe balletjes. Het lijkt alsof ze zomaar ergens staan. Echter niets in het universum staat zomaar los van elkaar. Alles is met elkaar verbonden.

In het plaatje van de blauwe balletjes kunnen we lijnen tekenen die deze verbondenheid symboliseren. En dan zie je een middelpunt ontstaan waar omheen de balletjes zich ordenen. Deze relatie, deze lijnen, is Qi. Ook het centrum – in deze tekening is er voor de duidelijkheid een rode balletje getekend – is Qi. Ook tussen de rode attractorsballetjes zie je lijnen en een centrum ontstaan. Wat ook weer Qi is.

 

Ter verduidelijking:
Je zou je zo’n groepje van bijvoorbeeld 4 blauwe ballen voor kunnen stellen als een gezin; vader, moeder en 2 kinderen. Vier losse individuen die met elkaar verbonden zijn door ‘Qi’. Samen vormen ze een gezin. Ze hebben dus een relatie met elkaar. Deze relatie is niet zichtbaar of meetbaar. Toch zeggen we dat het bestaat. Maar al zou vader, moeder of de kinderen onderzocht worden, het onderdeel ‘gezin’ zou nooit gevonden worden. Zo is het ook met Qi. Het is er, want alles draait er omheen, maar we zullen het nooit vinden.

In het plaatje waar de rode stippen ingetekend zijn als zijnde ‘Qi’ ofwel attractors waar omheen de blauwe balletjes zich ordenen, is ook in het midden van deze 3 groepen een centrum ontstaan. In dit voorbeeld zou in het centrum van deze groep van 3 rode balletjes ‘familie’ kunnen staan. Een familierelatie is belangrijk voor een evenwicht tussen allerlei individuen.

Zo kan dit zowel oneindig groot, als oneindig klein worden doorgevoerd.

Je lichaam:
Bijvoorbeeld: je zou je cellen in je lijf voor kunnen stellen als een stel van deze blauwe ballen. Dan is de samenwerking van zo’n groepje ballen bijvoorbeeld een orgaan zijn. En meerdere organen vormen jouw lichaam. Wat dan in dit geval het middelpunt weer is van alle getekende rode stippen.

Het universum:
Bijvoorbeeld: iedere groep is een zonnestelsel, die ook weer met elkaar verbonden zijn.

Qi:
Qi is dus dat alles, het is de relatie tussen jou en je partner, het is die attractor die zorgt dat alles ten opzichte van elkaar bij elkaar blijft. En bij de dood, als een organisme uit elkaar valt, verandert die Qi. De relatie tussen dingen verandert en er vormt zich een nieuw evenwicht. Maar altijd zal er gezocht worden naar een evenwicht. En ‘dat’ wat zorgt voor de ordening, is Qi. De relaties is Qi. Onzichtbaar, onvindbaar, maar oooh zo belangrijk.
Chinese Geneeskunde en Qi:
De Chinese Geneeskunde werkt op de Qi. De Qi die dus niet meetbaar is d.m.v. bloedonderzoek, niet zichtbaar is onder de microscoop, niet zichtbaar is als men u opereert. Als de Qi verstoord is, voel je je niet lekker. Net zoals je je niet lekker voelt als de relatie tussen jou en jouw partner niet goed is , of de werksituatie niet lekker loopt.

De Chinese Geneeskunde werkt dus op iets waarop de westerse geneeskunde nooit zou kunnen werken, namelijk op Qi. De reguliere geneeskunde heeft iets tastbaars nodig om ter verhelpen. Bijvoorbeeld een onder de microscoop zichtbare virus, of een versleten heup.

Stel je hebt hoofdpijn. Daarnaast nog wat ander klachten die ogenschijnlijk niets met jouw hoofdpijn te maken hebben, zoals slechte eetlust, losse ontlasting en je hebt een hijgende ademhaling.

Qi

Een westers opgeleide arts zal uitgebreid onderzoek doen naar het blauwe bolletje ‘hoofdpijn’ en dit behandelen. De Chinese geneeskunde behandelt niet de hoofdpijn, maar de Qi (de ruimte tussen de blauwe bolletje). Als er een nieuw evenwicht is gevonden verdwijnen de klachten vanzelf, dus ook de randverschijnselen, zou ik maar zeggen.

Hopelijk geeft dit iets meer duidelijkheid in wat Qi is. Het Qi waarop de Chinese Geneeskunde zijn diagnose en behandeling geeft.

Plaatjes: Yan Schroën, systeemdenken en http://www.kelly-mcc.com (via pinterest.com)