De behandelingen van Zang Fu werken op de Meridianen, de onzichtbare energiebanen in ons lichaam. Hoe zijn deze Meridianen ooit ontdekt?

China had in het verre verleden (zo’n 4000 jaar geleden) veel te kampen met het overstromen van de grote rivieren. Hoewel vele andere naties dit zagen als straf van de goden of als een onontkoombare situatie, zagen de Chinese dit toen als een natuurlijk verschijnsel en probeerde hier wat aan te doen. Het bouwen van en versterken van dijken en dammen hielp niet. De rivieren overstroomde steeds. Totdat zo’n 2100 jaar v.Chr. een waterminister gebruik maakte van het natuurlijke verloop van het water. Hij baggerde kanalen uit en leidde het water op een natuurlijke manier naar de zee.  Op deze manier controleerde de Chinese vanaf toen het water.

Belangrijk hiervan is het principe van uitbaggeren in plaats van inperken. Eerst werd dat gebruikt om het water te controleren en later werd datzelfde principe gebruikt bij de behandeling van ziekte bij mensen. Het begrijpen van het principe van het uitbaggeren van kanalen om de stroom (de “flow”) te begeleiden in plaats van barrières op te werpen om de flow te obstrueren is een belangrijk principe van de Chinese Geneeskunde. Rivieren worden beschouwd als de meridianen van de aarde in de macrokosmos. Zij zijn de kanalen waarin het water stroomt, zij zijn de levenskracht van onze planeet. Op micro kosmische schaal zijn de Meridianen in het lichaam de kanalen waarin de Qi stroomt, de levenskracht van de levende wezens.

Al vroeg (waarschijnlijk in het Stenen Tijdperk) zaten de Chinese voorvaderen al bij het vuur om zich te warmen en vlees te roosteren. Waarschijnlijk hebben zij zo de therapeutische werking van het vuur ontdekt wat de voorbode is van moxibustion. Moxibustion is het verwarmen van het Meridiaan traject door een brandende substantie (gemaakt van de bladeren van het Moxa kruid) om de Meridiaan te stimuleren, het Qi te balanceren en ziekte en disbalans te elimineren. Waarschijnlijk zijn zo de trajecten van de Hoofdmeridianen ontdekt. De Chinese voelde deze banen terwijl ze de polsen en de enkels ver­warmde. Hoewel ook andere oude culturen de verwarmende en helende functie van vuur hebben ontdekt, heeft geen enkele andere cultuur, ook niet de Grieken die grote filosofen hebben voort­gebracht, de functie van Qi ontdekt. De Grieken begrepen de pathologie van de lichaamsvloeistoffen, van bloed, die waren zichtbaar. Echter Qi, wat onzichtbaar is, hebben zijn niet ontdekt. De Grieken gingen uit van wat ze zagen, de Chinese filosofen gingen meer uit van wat ze voelde en hoewel Qi niet zichtbaar is voelde ze die. De Chinese filosofen waren gefocust op de reactie van levende wezen in plaats van de anatomie te bestuderen van de doden, waar natuurlijk geen Qi meer in zit.

Zeer waarschijnlijk zijn zo de Meridianen (de energiebanen) van het lichaam ontdekt.