update 19-12-2021:

De corona maatregelen die vanaf zondag 19 december om 05.00u 2021 ingaan tot zoals nu wordt aangegeven 14 januari 2022 lijken geen invloed te hebben op de openingstijden en werkzaamheden voor de beroepen die vallen onder de WKKGZ.

Dit betekent dat de consulten/behandelingen die ZangFu geeft voorlopig door kunnen  gaan.

update 28-11-2021:

Het is momenteel zo bepaald dat zorgverlening die valt onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) uitgezonderd is van de verplichte sluitingstijden. Dit betekent dat onze zorgverlening doorgang mag hebben zonder bepaalde sluitingstijden. 

Corona regels in onze praktijk:

COVID-19 vrij? Alleen dan bent u welkom.

Het is belangrijk dat COVID-19 geen kans krijgt zich te verspreiden in of vanuit de praktijk. Door veilig en verantwoordelijk te werken kan de praktijk openblijven en kunnen de behandelingen blijven plaatsvinden. Samen gezond samen sterk!

Aanvullende maatregelen in onze praktijk

Wat vragen we van u?

 • Kom niet te vroeg. U mag niet eerder dan 3 minuten voor de afgesproken tijd de praktijk betreden;
 • Kom niet te laat. Wij moeten ons aan een strikt tijdschema houden om ‘filevorming’ bij de ingang te voorkomen;
 • Kom alleen. Uw begeleider of chauffeur kan de praktijk niet betreden i.v.m. het zoveel mogelijk handhaven van de 1,5 meter afstand;
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Was uw handen direct bij binnenkomst. Wij zorgen voor een voorziening bij de ingang;
 • Komt u voor acupunctuur of tuina bij Joke neem dan handdoeken voor afdekking;
 • Maak zo weinig mogelijk gebruik van het toilet.

Onze voorzorgsmaatregelen:

Wat verwacht u van ons?

 • Dat wij geen ziekteverschijnselen hebben;
 • Wij schudden geen handen;
 • Wij praten met u op 1,5 meter afstand;
 • Tijdens de behandeling dragen wij mond- neusmasker;
 • Wassen onze handen voor, tijdens en nabehandeling;
 • Na iedere cliënt reinigen en desinfecteren we alle vervuilde oppervlakte;
 • We ventileren de behandelkamer;
 • We plannen meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

Algemene voorwaarden

U dient de afspraak te annuleren indien:

 • U klachten ervaart die op besmetting kunnen duiden;
 • Er coronabesmetting is geconstateerd bij u of uw familie.

Deze annulering is natuurlijk altijd kosteloos.

Vertrouwende u hiermee duidelijk en goed geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, schroom niet om te bellen.

Met vriendelijke groeten,

Henk en Joke Nijenhuis

Tel.nr Henk: 06-10273224

Tel.nr. Joke 06-24474102

Overzicht patiëntengroepen volgens indeling RIVM vindt u hieronder: