Holistische geneeswijze / systeem denken

Bij ZANG FU is de focus gericht op de holistische geneeswijze

Holistische geneeswijze wil zeggen dat er naar het hele ‘systeem’ gekeken wordt. Iedereen is een onderdeel van een of meerdere systemen, denk maar aan het gezin, de buurt, het werk, de sportschool. Daarnaast bestaan we ook uit verschillende systemen zoals verschillende organen, spieren, bloedvaten, zenuwbanen. Al deze systemen, zowel in het lichaam als de omgeving hebben een connectie, werken samen, ondersteunen elkaar.

Als de systemen niet meer goed samen werken, elkaar onvoldoende steunen, geen goede connectie meer hebben, ontstaat er een disbalans. Men raakt dan uit balans. Met als gevolg dat men ziek wordt.

De westerse benadering van genezing zoomt in op het gebied waar de onbalans zich uit. Er wordt bijvoorbeeld ingezoomd op de huid waar eczeem zichtbaar is, of er wordt naar de prikkelbare darm gekeken en met medicatie worden deze uitingen zo goed als mogelijk opgelost of onderdrukt. Dit kan succes hebben. Echter als de oorzaak niet is weggehaald is de kans groot dat het ongemak terug komt op dezelfde of op een andere plaats.

De holistische geneeswijze draait als het ware de verrekijker ook nog eens om waardoor er ook uitgezoomd en naar het totale beeld gekeken wordt. Door dit totale beeld wordt de echte oorzaak gevonden.

Osho: “… alleen ziekte kan van buitenaf worden behandeld. Gezondheid kan alleen worden benaderd vanuit wat binnenin de mens zit, zijn diepste innerlijk en zijn ziel”.

De Oosterse filosofie

De oude Chinese zienswijze ziet de mens als een deel van een ongedeeld geheel, Tao genaamd.
Deze was ook de westerse zienswijze tot de 17e eeuw. Toen ontstond in het westerse denken de splitsing van lichaam en geest en van mens en natuur.

Men nam aan dat we de natuur konden domineren en exploiteren, zonder daardoor zelf beïnvloed te worden. Vierhonderd jaar later betreuren velen deze houding omdat we inzien dat, in de woorden van antropoloog Gregory Bateson, “een organisme dat zijn omgeving vernietigt zichzelf vernietigt”.

De Chinese geneeskunde leert ons waarnemen hoe de wereld functioneert en, binnen de gehele context, opnieuw harmonie te scheppen. De Chinese geneeskunde omarmt de logica dat de beste remedie tegen rampspoed is om die te vermijden – voorkomen is beter dan genezen. In de Nei Jing, een klassiek medisch werk uit de tweede eeuw v. Chr., staat:

Liever orde handhaven dan wanorde corrigeren, dat is het hoogste principe van wijsheid. Het genezen van de ziekte nadat hij is uitgebroken is als het graven van een put wanneer men al dorst heeft, of het smeden van wapens wanneer de oorlog al is uitgebroken.

De ware geneesheer onderwijst de Tao – hoe men moet leven. Traditionele Chinese artsen worden net zo goed opgeleid in het onderhouden van gezondheid als in het behandelen van ziekten. Men kijkt vooruit en weet dat stormen ontstaan door mooi weer, dat ziekte rondwaart en voet aan de grond krijgt wanneer we kwetsbaar zijn. De strategie van de Chinese geneeskunde is ons in staat te stellen de storm te weerstaan zonder erdoor uitgeschakeld te worden en voorraden op te slaan in tijden van mooi weer, vrede en overvloed.

Moet ik ziek zijn?

Vind je balans!

Wat is ziek?
In onze beleving is ziekte meer dan hoge koorts, pijn, niet kunnen werken e.d. Ziekte is ieder vorm van niet-totaal-gezond zijn. En ja… wie is er totaal gezond?

Ook voor kleine onbalansen is men van harte welkom. Hoe eerder je een klacht behandelt des te beter het is.

Daarbij geldt dat als men goed in balans is, men beter kan resoneren met alles wat men tegenkomt. Men is daardoor preventief in staat om weerstand te bieden aan opkomende kwalen.

Door de periodieke behandeling neem je als het ware een soort ‘onderhoudsbeurt’. Velen verven hun huis aan de buitenkant ook voordat het hout verrot is of brengen de auto eens in de zoveel tijd naar de garage voor een onderhoudsbeurt voordat hij niet meer wil starten.

De Nei Jing zegt:  “Liever orde handhaven dan wanorde corrigeren, …”